Generalforsamling i Danske Vandløb 23. marts 2021


Danske Vandløb gennemførte generalforsamlingen online den 23. marts 2021 kl. 13.00. Se hele invitationen her.  

Powerpointen, der blev brugt under generalforsamlingen findes her.

Den findes også som pdf-fil her.

Hele generalforsamlingen blev optaget, så defor findes video med optagelsen her.

Referat af generalforsamlingen findes her.


På generalforsamlingen blev der omtalt teknologi til bedre opmåling af vandløb. Det er der kommet en meget spændende artikel ud af i Effektivt Landbrug, hvor også lederen kommer med et opråb til kommunerne. Læs det hele her

Bliv medlem af Danske Vandløb

 

Foreninger og lav kan blive medlemmer af Danske Vandløb, når de kan tilslutte sig vores vedtægter herunder vores formålsparagraf.

 

Vejledning til stiftelse af vandløbslav findes her.

 

Vi har to medlemskategorier.

 

Kategori 1

 1. Landbrugsforeninger
 2. Vandløbslav
 3. Pumpelav
 4. Digelav
 5. Andre foreninger af tilsvarende slags

Kontingentet i 2020 er 25 kr.om året pr. medlem dog mindst 250 kr.

 

Kategori 2

 1. Grundejerforeninger
 2. Parcelhusforeninger
 3. Fritidshusforeninger
 4. Sommerhusforeninger
 5. Andre foreninger  af tilsvarende slags
 6. Medlemskab som enkeltperson

Kontingentet i 2020 er 10 kr. om året pr. medlem, dog mindst 250 kr.

 

Alle priser ekskl. moms

 

Indmeldelsen sker til foreningens sekretariat v. koordinator Kathrine Krabbe, mail: katk@lf.dk, tlf. 33 39 45 88

 

Vær opmærksom på, at opkrævning bliver sendt til din forenings kasserer. Du bedes derfor have den pågældendes navn, mailadresse og telefonnr. parat.

 

Danske Vandløbs vedtægter findes her.


Seneste nyt


Se vores seneste nyhedsbrev her.

 

Opfinder måleredskab til brug i åløbene

 

Der arbejdes konstant med metoder og redskaber, som kan sikre, at vand bortledes samtidig med at åerne kan leve op til natur-krav. Ingeniør Steen Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb og formand for Nørreålav ved Randers, har i den forbindelse opfundet et særligt måleredskab, der ved hjælp af ultralyd kan måle, hvor der er opstået propper i åløb, og forleden præsentererede han sin opfindelse for TV Østjyllands seere sammen med viceformand i Landbrug & Fødevarer, Thor Gunnar Kofoed.

 

Netop Gudenåen og oversvømmelser står frisk i erindringen blandt østjyderne, og både husejere og ikke mindst lodsejere har gennem årene haft store problemer med at holde vandet væk.

 

Tv Østjylland oplyser i den forbindelse, at flere mener, at myndighederne ikke overholder deres pligt til at sikre ordentlig vandgennemstrømning, og at vandgennemstrømningen er faldet med 20 procent siden 1921.

Steen Rasmussens måleudstyr kan nemt og hurtig måle, hvordan åløbet har det og dermed også, hvor der skal sættes ind, så vandet atter kan strømme uhindret. Denne målemetode er langt mere effektiv og billig end kommunernes metode med manuel opmåling foretaget af en mand med en målestok i åen

 

”Vi har jo kæmpet med kommunerne, særligt Randers Kommune, om at få noget gjort ved vandføringen, men man vil ikke gøre noget, fordi man siger, at alt er i orden. Men nu har vi gjort det her for at påvise, at der er noget galt i vandløbet,” siger Steen Rasmussen til TV2 Østjylland.

På Gudenåen ved Fladbro viste han, at måleudstyret måler dybden, bredden og grøden på bunden af åløbet ved hjælp af ultralyd – meter for meter.

På den måde kan Steen Rasmussen præcist pege på, hvor man bør gå ind og fjerne, hvad der er i vejen og danner prop.

 Man kan lave mere målrettet og miljøvenlig vedligeholdelse, fordi man ved nøjagtigt, hvor forhindringerne er, siger Steen Rasmussen.

 

Mangler oprensning

Med i udsendelsen er også bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb, Hans De Neergaard.

Han forklarer, at Gudenåen over nogle strækninger af kommunen er dømt til at skulle være ”natur-å”, og det er ulovligt. Det betyder, at kommunerne ikke får renset op og vedligeholdt, og det gør at mange engarealer og ejendomme bliver oversvømmet.

Steen Rasmussens metode er nem, enkel og billig og metoden giver et langt bedre billede af åens situation, end de metoder vi hidtil har haft til rådighed, siger viceformand Thor Gunnar Kofod i indslaget. Se TV2 Østjyllands indslag her:

Steen har opfundet ny effektiv metode i kampen mod oversvømmelser | TV2 ØSTJYLLAND (tv2ostjylland.dk)

 

Hvis indslaget ikke virker kan det i stedet ses her.

 

 

Hans de Neergaard fra bestyrelsen i Danske Vandløb og viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed deltager i udsendelsen.

 

Viceformand i L&F, Thor Gunnar Kofoed, der var med på en opmåling, tilføjer: ”Ja, jeg havde en fantastisk formiddag sammen med Steen, der jo viser noget, der ikke kan misforståes og det er bare enkelt og det rigtige. Jeg breder ideen alle de steder, hvor det er muligt, og det gode er, at ingen siger noget imod. Der er faktisk ikke noget argument for ikke alt gøre det. Sidst har jeg talt løseligt med DANVA om det, og vi mødes med dem efter nytår.


Jeg kan ikke forstå, at nogen kan være imod Steens Rasmussens løsning. Den er jo usammenlignelig meget billigere og 1000 mange bedre, end det kommunen har betalt overpris hidtil. Det er uforståeligt at vandløbsmyndighederne ikke tager imod Steens løsning med begejstring, men det gør de øjensynligt ikke. Det er måske lige før, at propperne i åerne kunne fjernes for det beløb de ellers betaler for de dårlige opmålinger.


Faktum er jo, at kommunen ikke har overholdt loven i 30 år, men det lovliggør ikke deres manglende indsats. Målrettet oprensning er ikke miljøskadeligt, og kan gøre meget billigt. Man kan endda bruge Steen udstyr til at udpege, hvor man burde forbedre bunden til fordel for fiskene vilkår og gydemuligheder. Til sammenligning skulle man tro, at Randers Kommune stadig bruger “regnskabsblok, blyant, viskelæder og kugleramme””.  Se omtale i Effektivt Landbrug her.

Om os

Visioner for foreningen Danske Vandløb.


Danske Vandløb skal være en landsdækkende forening, der repræsenterer alle med vandløbsinteresser i henhold til Danske Vandløbs vedtægter.

Danske Vandløb skal være det naturlige valg som samarbejdspartner i alle spørgsmål vedrørende afvanding, regulativer og sikring af lodsejernes økonomiske og anvendelsesmæssige værdier langs vandløbene.

Danske Vandløb skal være høringsberettiget og deltage i offentlige udvalg, der behandler vandløbsinteresser.


Danske Vandløb skal være en reel og troværdig samarbejdspartner.


Vores vedtægter findes her.

Faglig viden

Klimaændringer


For at gøre opmærksom på at mange af vore vandløb skal føre dobbelt så meget vand i 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990 har Danske Vandløb haft foretræde for Miljø- og Fødevarerudvalget. Powerpointen brugt til foretrædet findes her


For at give indsigt i hvor meget vores vandløb kan håndtere i dag og i fremtiden har Danske Vandløb udarbejdet et regneark, hvor man kan indtaste forudsætninger for et givet sted på et vandløb, og bagefter se hvor meget vand det kan håndtere med mere.

kræver handling


Selve regnearket bygger på Mannings formel, som du kan læse mere om her. Regnearket kan downloades her. Et tilsvarende regneark for rørlagte strækninger, som i princippet også kan bruges til drænledninger, kan downloades her. Forslag til forbering af vandføringsevnen i en given kanal kan findes her


I flere kommuner opleves problemmer med afledning af vand i sommerhusområder. Dette er bl.a sket i Varde Kommune. Derfor har kommunen udarbejdet en drejebog for vandhåndtering i kommunen, der kan bruges som værktøj til at afhjælpe problemstillinger med oversvømmelser i sommerhusområderne. Drejebogen findes her

Sekretær

Landmand


Gunderødvej 10B

2980 Kokkedal

Fredensborg Kommune

Region Sjælland

Mobil: 61 78 03 64

E-mail: soerhans@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Højkærgårdsvej 1

4160Herlufsmagle

Næstved Kommune

Region Sjælland

Tlf. 55 45 00 46

Mobil: 20 84 09 35

Email: knud@thonke.com


Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Allinggårdvej 60

8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune

Region Midtjylland

Mobil: 51 81 40 85

Email: larsbo1955@gmail.com


Danske Vandløbs bestyrelse

Helge Danneskiold-Samsøe

Formand

Landmand


Græshavevej 33

4920 Søllested

Lolland Kommune

Region Sjælland

Tlf. 54 94 41 02

Mobil: 25 15 29 66

E-mail: h_danneskiold@yahoo.dk


Søren Hansen

Sabine Schulze-Lorenzen

Næstformand

Grundejer


Kalvetoft 3-5,Ullerup

6400 Sønderborg

Sønderborg Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 30 46 44 42

Email: sabinemsl@gmail.com


Knud Thonke

Niels Møller

Kasserer

Landmand


Damsgårdvej 3

7752 Snedsted

Thisted Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 31 77 91 11

Email: niels@koustrupmolle.dk


Lars Bo Nielsen

Jesper Haarslev

Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Ejbyvej 13

5592 Ejby

Middelfart Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 40 81 59 96

E-mail: jh40815996@gmail.com


Lars Mellemkjær

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Skævevej 112

9352 Dybvad

Frederikshavn Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 21 46 40 24

E-mail: lars@mellemkjaer.dk


Dick Millenaar

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Pogagervej 8

7550 Sørvad

Herning Kommune

Region Midtjylland

Tlf. 97 43 87 51

Mobil: 22 62 61 14

E-mail: dick@energimail.dk


Poul B. Christensen

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vranderupvej 92

6000 Kolding

Kolding Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 26 36 84 23

Email: frueholt@profibermail.dk


Lars Olsen

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Lousendalvej 5

9240 Nibe

Aalborg Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 61 74 09 12

Email: olsen.lousendal@email.dk


Jørgen Dalgaard

Suppleant

Landmand


Tingjellingevej 2

4262 Sandved

Næstved Kommune

Region Sjælland

Tlf. 55 45 60 80

Email: fam@jpdal.dk


Steen Rasmussen

Hans de Neergaard

Bestyrelsesmedlem

Landmand


Vindumovergaardsvej 6

8850 Bjerringbro

Viborg Kommune

Region Midtjylland

Tlf. 86 68 11 10

Mobil: 51 57 25 55

Email: post@vindumovergaard.dk


Mogens Christensen

Bestyrelsesmedlem

Grundejer


Vestergårdsvej 4

Elling

9900 Frederikshavn

Frederikshavn Kommune

Region Nordjylland

Mobil: 61 65 98 64

Email: mkcchristensen@gmail.com


Svend-Aage Stenholdt

Suppleant

Grundejer


Farrisvej 50

6580 Vamdrup

Kolding Kommune

Region Syddanmark

Mobil: 40 63 12 28

Email: sv.stenholdt@gmail.com


Suppleant

Landmand


Højtoften 6

9600 Års

Viborg Kommune

Region Midtjylland

Mobil: 40 87 45 28

Email: sr@steensbo.dk


Udtalelser

Helge

De østdanske vandløb skal ifølge Geus føre dobbelt så meget vand i perioden 2021-2050 i forhold til referenceperioden 1961-1990. Vores nuværende vandløb har ikke denne kapacitet og det vil medføre oversvømmelser.

Steen

Om forslag til nyt regulativ for Skive Å: Man kan sige at forslaget vil betyde, at store områder oversvømmes og forsumper. Det rammer alle, der bor tæt ved åen eller har jord i nærheden.

Sekretariat

Koordinator: Kathrine Krabbe, tlf. 33 39 45 48, mobil: 20 51 21 82, e-mail: katk@lf.dk

Mandag-fredag


10:00 - 14:00


Lørdag


Lukket


Søndag


Lukket


Kontakt os