Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vandløbshydraulik

Her kan du finde faglig viden om bla. vandløbshydraulik

Ordbog for vandløbsregulativer
Silkeborg Kommune har udarbejdet en ordbog for vandløbsregulativer, som forklarer de fagudtryk der bruges i disse. Ordbogen kan downloades her

Vandløbshydraulik
Professor Torben Larsen ved Aalborg Universitet har udarbejdet et kompendium i foreløbig udgave i vandløbshydraulik. Det er tænkt som en første introduktion til grundlæggende hydraulik for vandløb og kanaler.

I Danske Vandløb kan vi varmt anbefale at læse bl.a. afsnittene omkring hydraulisk radius, modstandsradius, manningformlen og måling af denne, Hjulströms diagram og kapitlet om måling af vandføring.

Kompendiet findes her

Forudsætninger og data ved vandspejsberegninger i vandløb
Pga. diskussioner om beregninger og forudsætninger ved vandspejlsberegninger har Orbicon fået midler fra Hedeselskabet til en teknisk/faglig redegørelse omkring disse.

Danske Vandløb har siddet med i en følgegruppe til projektet.

Rapporten beskriver forskellen mellem modstandsradius og hydraulisk radius. Desuden gennemgår den to regulativtyper: Teoretisk skikkelse og Q/h. Den påpeger nødvendigheden af gode retvisende inputdata, for at opnå retvisende resultater.

I Danske Vandløb gør vi opmærksom på at der er meget stor forskel på modstandsradius og hydraulisk radius. I regulativer, hvor der beskrives en vandføringsevne, bør der stå hvilken type radius der er benyttet.

Vi anbefaler at der generelt benyttes hydraulisk radius, da modstandsradius ikke tager friktion fra brinkerne i regning.

Ligeledes mener vi, at regulativtypen geometrisk skikkelse mangler at blive beskrevet. Den regulativtype er i øvrigt fri for usikre Manningstal og usikre beregninger af vandføringsevne.

Desuden lægger vi vægt på vigtigheden af lodsejerkontrol. Lodsejer bør have mulighed for kontrol af beregninger og forudsætninger. Desværre tager rapporten kun virkemidler med som begrænser vandføringsevnen. Vi synes der mangler en undersøgelse af effekten af intensiveret grødeskæring, dobbeltprofiler, uddybning og lignende i en tid med mere vand i åerne.

Ligeledes mangler der en beskrivelse af at bundhævninger giver dykkede dræn og deraf følgende problemer.

Læs hele rapporten her 

Danske Vandløbs har sammen med Landøkonomisk Selskab udarbejdet vores samlede bemærkninger til rapporten, som kan læses her