Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vejledning i forbindelse med vandplanperiode 1 ( 2009-15)

I vandplanerne er nogle vandløbsstrækninger, der foreslås genåbnet samt strækninger, hvor forslaget er vandløbsrestaurering eller spærringer, der foreslås fjernet.

Ved mange af forslagene pågår nu forundersøgelser- oftest udarbejdet af et rådgivende ingeniørfirma – hvor lodsejernes holdning til det pågældende forslag bliver skrevet ind i forundersøgelsen.

Disse forundersøgelser vil blive indsendt til Naturstyrelsen  (NST), der så tager stilling om der skal udarbejdes et endeligt projekt med høringsfrister etc.

Disse forundersøgelser er at sammenligne med en screening.

Hvis lodsejerne mener, at deres vandløb er forkert udpeget som ”naturligt”, kan de anmode om at få ændret udpegningen til ”kunstigt” eller ”stærkt modificeret”. Anmodningen, gerne med dokumentation, skal sendes til Naturstyrelsen, med kopi til kommunen.

Søg rådgivning i dit vandløbslav, hos lokale rådgivningscentre eller bestyrelsesmedlemmer i Danske Vandløb.

 

22. januar 2015.