Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Fakta om ændringerne

Ændringer i 1. generations vandplaner var i 8 ugers supplerende høring frem til 26. august 2014.

Blandt de vigtigste ændringer er fjernelsen af ændret (reduceret) vandløbsvedligeholdelse, bortfaldet af krav om op til 20 pct. ekstra efterafgrøder og reduktion i antallet af vandløb, der er omfattet af planerne. 

Høringen omfatter udelukkende ændringer i indsatsen i forhold til seneste udkast, der var i høring frem til 23. december 2013, og som har direkte ophæng i planerne. Der kan således ikke gøres indsigelse mod fx forkert karakterisering af vandløb, randzonekravet eller de overordnede kvælstofkrav i denne runde. Man kan ikke på nuværende tidspunkt se, hvorvidt man er blevet imødekommet i forhold til indsigelser vedr. fx karakterisering af vandløbet. Det vil først fremgå, når vandplanerne er endelige.

Fakta om ændring af vandplanerne
 • Samlet set er der fjernet ca. 3.000 km vandløb fra planerne, der er 19.000 km tilbage, harmoniseret med 2. generation af vandområdeplaner, der kommer i høring til jul 
  • Ændret vandløbsvedligeholdelse er ude – 3.800 km indsats er fjernet
  • Restaureringer: Falder fra 750 km til 475 km
  • Åbning af rør: Falder fra 190 km til 160 km
  • Fjernelse af spærringer: Falder fra 1.450 til 1.350
  • Indsats i blødbundsvandløb skal ikke have indsats (ca. 250 km)
 • Søer mindre end 5 ha tages ud af planerne 
 • Randzoner og de ekstra generelle efterafgrøder (de 3 pct., der kommer i 2015) er ikke omfattet af høringen
 • Fjernelsen af de yderligere efterafgrøder (op til + 20 pct. i nogle oplande) er omfattet af høringen 
 • Ændringer i karakterisering af vandløb (eksempelvis fra naturligt til kunstigt) uden ændringer i indsats er heller ikke i høring 
 • Mht. vandindvinding er der sket en ændring i retningslinjerne: Nu kan der fastsættes lempede kravværdier også i forbindelse med eksempelvis markvanding – før var det kun de almene forsyninger, der havde denne mulighed 

Der vil stadig være andre vandløbsindsatser, der skal foretages i 1. vandplanperiode fx: rørlagte strækninger, som skal genåbnes samt vandløbsstrækninger, hvori der skal foretages restaureringer. 

Du kan finde de pågældende strækninger ved at sammenligne GIS-kortene fra udkastet i 2013  med GIS-kortene fra 2014. GIS-kortet fra 2013 er udgangspunktet, medens GIS-kortet fra 2014 indeholder de strækninger, som tages ud af planerne. Vælg temaet i venstre menu: Ændringer i vandløbsindsatserne


Spørgsmål
Har du spørgsmål til ændringerne eller den supplerende høring, er du velkommen til at kontakte dine normale rådgivere eller et af bestyrelsesmedlemmerne i Danske Vandløb.


08.07.2014