Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Lokal høringsberettigelse i vandløbssager

Danske Vandløb foreslår, at det enkelte vandløbslav/pumpelag/forening henvender sig i kommunen og anmoder om at blive orienteret ved igangsættelse af høringer og andre sager, der vedrører vandløb.

Danske Vandløb har spurgt i Naturstyrelsen, om det vil være muligt automatisk at få tilsendt forslag til nye vandløbsregulativer i de enkelte kommuner.

Naturstyrelsen har svaret , at de ikke centralt kan bede om lokal høringsberettigelse og uddyber svaret:

Det er den enkelte kommune, der som vandløbsmyndighed udarbejder og vedtager regulativer for offentlige vandløb. Efter bekendtgørelsen om regulativer for offentlige vandløb skal forslag til nye regulativer eller tillægsregulativer i offentlig høring i mindst 8 uger, hvor alle, dvs privatpersoner, organisationer mv. kan komme med bemærkninger og indsigelser. Høringen kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside. Der er ingen regler om, at kommunen samtidig skal sende forslaget til organisationer mv. Efter høringsfristens udløb skal de bemærkninger og indsigelser, der er modtaget, vurderes, og på baggrund heraf vedtager vandløbsmyndigheden regulativet.

Tilsvarende høringsregler gælder i øvrigt for vandløbsrestaureringer.

Danske Vandløb foreslår derfor, at det enkelte vandløbslav/pumpelag/forening henvender sig i kommunen og anmoder om at blive orienteret ved igangsættelse af høringer og andre sager, der vedrører vandløb.

 

Vandløbslavene kan skrive således til kommunen

Vi er et vandløbslav, hvis medlemmer ejer jord og ejendomme langs vandløb og vandløbsstrækninger:

.......................................................................................................................
(Bemærk: Det anbefales at beskrive, hvilke vandløb og vandløbsstrækninger der er relevante for vandløbslavet, så dette bliver oplyst for kommunen)

Vi skal anmode om at blive orienteret, når der sker offentlig annoncering i medfør af vandløbslovgivningen angående de ovennævnte vandløb og vandløbsstrækninger og relevante strækninger nedstrøms disse. Det drejer sig om sager om vedtagelse og ændring af regulativer, reguleringssager og restaureringssager m.v.

Orientering pr. e-mail kan ske til: ………………………………………..

Endvidere vil vi gerne have at vide, hvorvidt vi kan forvente at blive orienteret som ønsket ovenstående.

Med venlig hilsen

……………………...

Formand …………. vandløbslav

 

August 2013.