Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Få dine små vandløb ud af vandplanerne nu

Udpegning af små af vandløb i vandplanerne i høring nu

Få dine små vandløb ud af vandplanerne nu 

Udpegning af små vandløb i vandplanerne er sendt i høring frem til 25. januar 2019. 

Se på kort om dit vandløb er med her (obs. tager tid at loade). Når kort er åbent, klik på overskriften Vandråd 2017 (opg. 1 og 3) høring i menulinjen til venstre og tryk derefter på tændknappen udfor overskrifterne i undermenuen.

Står dine vandløb til at skulle ind i vandplanerne anbefaler Danske Vandløb, at du afgiver høringssvar. I høringsvaret er det godt, hvis der kan anvendes en kombination af et billede og en kort tekst. Som eksempel kan nævnes Danske Vandløbs slides på delegeretmødet, hvor det især side 2 og side 3 i pdf-filen, som der tænkes på. Pdf-filen findes her 

Som argumenter kan eventuelt bruges:

1. Den åbne del af xx Å er snorlige, der er ingen slyngninger på den åbne del af vandløbet - der er tale om kunstige knæk af den rørlagte strækning, som gør at vandløbet fremstår med en høj slyngningsgrad.

2. xx Å er et dybt nedgravet vandløb op til 4 m dyb, og det økologiske potentiale er derfor meget lavt

3. Oplandet til xx Å er fulddrænet grundet store dyrkningsinteresser og xx Å fungerer udelukkende som afvandingskanal.

4. xx Å løber tør om sommeren og har derfor ikke potentiale som fiskevandløb

5. Det vil blive meget dyrt at genåbne de rørlagte strækninger, da vandløbet er dybt nedgravet (4 m nedgravet)

Om muligt bør argumenterne suppleres med billeddokumentation.

Landbrug og Fødevarer har i øvrigt lavet en guide. Se omtale af den herunder:

Der er lagt op til, at kun ca. 1.000 km små vandløb skal tages ud af vandplanerne. Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Hvis ingen eller kun få kommer med indsigelser, kan konklusionen meget vel blive, at der ikke er behov for at se mere på udpegningerne – at arbejdet er færdigt, og der kan sættes to streger under resultatet. L&F har udarbejdet en guide, så det er enkelt og hurtigt af afgive høringssvar. Guiden findes her