Vi bruger Cookies

Ved at benytte accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Vandområdeplaner 2016-2021 er trådt i kraft

De nye vandområdeplaner 2016-2021 i trådt i kraft den 1. juli 2016.

OBS:

Vandråd 2017
 
Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken i december 2015, blev regeringen og aftaleparterne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.
Ligesom det var tilfældet i forbindelse med vandrådsarbejdet i 2014, skal kommunerne oprette lokale vandråd, der kan rådgive kommunerne i opgaverne, hvis der blandt relevante foreninger og organisationer er ønske om det.

 

SEGES afholdte 26. april 2017 en temadag om vandrådspakken.

Ved korrekt login kan slides fra dagen med mere hentes fra SEGES hjemmeside her

Danske Vandløbs slides fra dagen kan hentes direkte her

 

 

Vandområdeplanerne 2015-2021 har været længe undervejs – over et halvt år forsinket i sidste omgang. Danske Vandløb opfordrer medlemmerne til at sætte sig ind i planerne og følge med i det fremadrettede arbejde i kommende vandråd, der forventes oprettet ultimo 2016.

Her følger en række links til vandområdeplanerne samt dokumenter fra Naturstyrelsen.

Hovedsiden til vandområdeplanerne findes her

Husk, at evt. klage skal afleveres senest 25. juli 2016 og det kræver 500 kr. i klagegebyr.

Vejledning til aflevering af klage findes her

Omtale af planerne findes i:

Landbrugsavisen

Effektivt Landbrug

Orientering om gennemførelse af indsatserne findes her